Známe svoje čtenáře a návštěvníky.

Monitorujeme úspěšnost forem reklamy a typu produktu nebo služby.
Umíme doporučit vhodnou kombinaci.

Využijte toho

5 411 293 Reální uživatelé (RU)/měsíc
29 587 980 Zobrazení stránky (PV)/měsíc

Úspěšnost reklamy ovlivňuje více faktorů. V první řadě je to formát reklamy ve vztahu ke konkrétnímu produktu nebo službě. V druhé řadě je to cílová skupina návštěvníků webu a jeho zájmy a potřeby.

Formáty reklamy

Bannerová reklama

Kombinace textu a obrázků jak statických tak i s dynamickou animací. U všech našich webových projektů můžete využít standardně používaných formátů a rozměrů.

PR články

Můžete využít jak krátkého PR článku tak i dlouhého. Krátký článek je tvořen textem i obrázkem s odkazem. Dlouhý může být tvořen několika obrázky, textem o délce jedné normostrany a odkazy na služby nebo produkty.

Komerční sdělení

Komerční sdělení jako krátký reklamní text s omezeným počtem znaků, který můžete doplnit obrázkem. Využijte pro doplnění bannerové reklamy.

Tiskový servis

V rámci tiskového servisu zajišťujeme všechny jeho součásti. Od výdání dodaného PR článku, po vypracování článku na objednávku, reportáže, recenze nebo fotoreportáže. Připravujeme plné mediální pokrytí podle možností a přání klienta.

Řešení pro malé i velké rozpočty

  • konzultace a doporučení pro konkrétní produkt nebo službu
  • kompletní řešení na míru pro firmy s větším rozpočtem s garantovaným počtem impresí
  • řešení pro firmy s malým nebo stratifikovaným rozpočtem
  • kombinace různých formátů reklamy a jejich umístění s důrazem na cílovou skupinu webu
  • kombinace reklamních sdělení napříč projekty s ohledem na cílovou skupinu
  • umístění PR článků a komerčních sdělení na profily webů na sociálních sítí

Chcete oslovit naše čtenáře?

Kontaktujte nás.

Zpracujeme vám nabídku na míru vašeho rozpočtu, produktu nebo služby.

778 000 211

aidem.procni@ofni

Inzerujte tam, kde vás lidé uvidí.

Náš návštěvník, váš zákazník

Inzertní služby