EuroZprávy.cz se staly mediálním partnerem o.p.s. Život dětem

Publikováno: 27.5.2022

Zpět na novinky

Pomoc druhým je znakem vyspělosti společnosti. O tom, jak vyspělá je pak naše společnost, vypovídá skutečnost, jak se staráme o ty spoluobčany, kteří jsou na pomoc druhých odkázáni. Mezi tuto skupinu patří ti nezranitelnější, tedy děti.

Pro některé není pomoc jen jednorázovou aktivitou, pro Život dětem je taková pomoc celoživotním posláním. Za 22 let své existence pomohla obrovskému množství nemocných, handicapovaných a opuštěných dětí a celková hodnota pomoci se pohybuje v úhrnné výši přes 300 mil Kč. Pomoc je směřována jednotlivcům, tedy rodinám či zákonným zástupcům nemocných dětí, ale také nemocnicím, které potřebují zdravotnické vybavení pro konkrétní oddělení. V neposlední řadě pak pomoc získávají dětská zařízení jako jsou dětské domovy, kojenecké ústavy, dětské stacionáře, pro které nadace nakupuje zdravotní, rehabilitační či výukové pomůcky nebo hradí ozdravné pobyty dětí.

Mediální skupina INCORP a.s., do které patří například nezávislý zpravodajský portál EuroZprávy.cz či společenský magazín stars24.cz, se pravidelně zapojuje do podpory různých nadací či podpory různých unikátních kulturně-společenských projektů a eventů. Nápad začít podporovat konkrétní nadaci byl v plánu již dlouhodobě, vydavatelství se rozhodlo podpořit o.p.s. Život dětem, jejíž program je našemu srdci nejbližší.

Příběhy nemocných dětí nebo dětí v nesnázích mě vždy jako otce tří synů velmi zasáhnou. Naše společnost, mediální skupina INCORP a.s., má pravidlo, že každý rok vybíráme z mnoha podpůrných projektů několik, kterým následně pomáháme. Například uvedu z poslední doby UNICEF, pomoc Ukrajině přes Charitu ČR nebo stojimezaukrajinou.cz. Nemocné dítě je jedna z nejhorších osudových etap života rodičů i samotného dítěte. Děti mají žít v klidu a v radosti. Proto je třeba pomáhat, pokud tu možnost máme," říká majitel mediální skupiny INCORP Petr Zelinka.

Ředitelka o.p.s. Život dětem Maria Křepelková ke spolupráci dodává: „Obecně prospěšná společnost Život dětem., která již od roku 2000 pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi, si nesmírně váží nabídky mediální společnosti INCORP na spolupráci. Informování veřejnosti o naší práci je pro nás velmi důležité, určitě je zapotřebí, aby lidé věděli, komu pomáháme a jaké projekty připravujeme. Tato nabídka nezištné spolupráce svědčí o tom, že v mediální společnosti INCORP jsou lidé, kteří mají otevřené srdce ve prospěch těch nejpotřebnějších. Děkujeme.“

Věříme, že vzájemná spolupráce přinese mnoho pozitivního do života dětí kolem nás.

Zpět na novinky

Inzerujte tam, kde vás lidé uvidí.

Náš návštěvník, váš zákazník

Inzertní služby