MoneyMAG.cz

Odkaz: www.moneymag.cz

MoneyMag.cz přináší Informace ze světa ekonomiky, byznysu a financí, které propojujeme s politickými rozhodnutími. Některé souvislosti nejsou na první pohled zřejmé. My tyto souvislosti vidíme a píšeme o nich.

Každý den přinášíme informace a zprávy k ekonomickým tématům, zprávy z bankovního sektoru, novinky ze sociálního sektoru a z oblasti bydlení. Pozornost věnujeme daňovým a mzdovým otázkám. Nezapomínáme ani na zájmy starších čtenářů. Problematice důchodu a penzí věnujeme samostatnou rubriku.

Mezi naše čtenáře patří jak laická tak odborná veřejnost.  

Kdo jsou naši čtenáři:

  • 65% jsou ekonomicky aktivní s rozhodovacími pravomocemi ve věku 35 - 64 let
  • 55% jsou muži, 45% jsou ženy
  • 71% jsou  středoškolsky vzdělaní lidé a lidé s vyučením
  • s vyššími a středními příjmy (sociodemografické skupiny A, B, C1)
  • 49% jsou lidé žijící ve velkých městech, 27% ve městech pod 100 000 tis. obyvatel
  • aktivní uživatelé internetu. 95% využívá připojení z domova, 39% ze zaměstnání
  • 70% návštěvníků se připojuje na internet 21  a více dní v měsíci
740 665 Reální uživatelé (RU)/měsíc
1 871 660 Zobrazení stránky (PV)/měsíc

Úspěšné formáty reklamy:

  • bannerová reklama
  • PR článek
  • komerční sdělení

Reklama v rámci mediální skupiny INCORP

Chcete reklamou podpořit svůj produkt nebo službu? Chcete účinnou reklamu? Zkonzultujte s námi svůj záměr.

778 000 211

aidem.procni@ofni

Inzerujte tam, kde vás lidé uvidí.

Náš návštěvník, váš zákazník

Inzertní služby