EuroZprávy.cz

Odkaz: www.eurozpravy.cz

Nezávislý zpravodajský portál EuroZprávy.cz je online deník s nepřetržitě aktualizovanými zprávami, články, komentáři a rozhovory. Díky své nezávislosti píšeme o tématech, která čtenáře zajímají a formou, která je oslovuje. Informujeme i o tom, čemu se jiná česká média nevěnují anebo nemohou věnovat.

Zprávy, články a rozhovory řadíme jak podle témat tak i cílové skupiny. Čtenáři si mohou číst aktuální příspěvky ze světa, z domova, ze sportu, z byznysu, novinky a zajímavosti ze světa vědy a kultury. Naleznou zde i informace z dopravy a zprávy o počasí nebo rubriku cestování a automobily.

Pro ženy máme speciální magazín, ve kterém každý den přinášíme rady a články k tématům zdravého životního stylu, módy, vztahů, osobního rozvoje, péče o děti, gastronomie i volného času a života celebrit. I muži u nás mají svůj prostor. A ten je hlavně ve znamení adrenalinu.

Za více než 8 let existence jsme si vytvořili stabilní čtenářskou základnu, pro kterou je rychlost a nezkreslenost informací na prvním místě stejně jako zábava a nové poznatky.

Kdo jsou naši čtenáři:

  • 62% jsou ekonomicky aktivní s rozhodovacími pravomocemi ve věku 35 až 64 let
  • 57% jsou muži, 43% jsou ženy
  • 71% jsou  středoškolsky vzdělaní lidé a lidé vyučení bez maturity
  • s vyššími a středními příjmy (sociodemografické skupiny A, B, C1)
  • 49% jsou lidé žijící ve velkých městech, 26% ve městech pod 100 000 tis. obyvatel
  • aktivní uživatelé internetu. 95% využívá připojení z domova, 37% ze zaměstnání
  •  67% návštěvníků se připojuje na internet 21  a více dní v měsíci
1 729 086 Reální uživatelé (RU)/měsíc
11 679 597 Zobrazení stránky (PV)/měsíc

Úspěšné formáty reklamy:

  • bannerová reklama
  • PR článek
  • komerční sdělení

Reklama v rámci mediální skupiny INCORP

Chcete reklamou podpořit svůj produkt nebo službu? Chcete účinnou reklamu? Zkonzultujte s námi svůj záměr.

778 000 211

aidem.procni@ofni

Inzerujte tam, kde vás lidé uvidí.

Náš návštěvník, váš zákazník

Inzertní služby